Platby v ŠD
 

1. pololetí - září

400,- Kč

2. pololetí - leden

600,- Kč

celkem

1 000,- Kč

Poplatek za částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve ŠD činí 100,- Kč na měsíc za jednoho žáka. Doporučujeme zařídit si platbu přes účet u svých bankovních ústavů. Platbu je potřeba zasílat na účet vždy do 10. dne měsíce (každý žák má přidělen stálý variabilní symbol). Nezapomeňte při zadávání příkazu nahlásit přerušení platby na měsíce červenec a srpen. Platit lze také složenkou.

Číslo účtu


4001035801/0100 

Hry, sportovní pomůcky, výtvarný materiál - říjen / únor

(platí se u vychovatelky)

100,- Kč / 100,-  Kč